direkt zum Inhalt springen

direkt zum Hauptnavigationsmenü

Sie sind hier

TU Berlin

Page Content

Team

Team
Name
Room
Telephone
Contact
Head of Division

Prof. Dr. Silke Bartsch [1]
MAR 1.014
030-314/27874
E-Mail [2]
Office
Heike Sick [3]
MAR 1.005
030-314/73395
E-Mail [4]
Lecturer
Dr. Simone Knab [5]
MAR 1.010
030-314/73385
E-Mail [6]
Researcher
Marco Albrecht [7]
HBS
E-Mail [8]
Dorothee Goerke [9]
MAR 1.013
030-314/21182
E-Mail [10]
Heike Müller [11]
MAR 1.012b
030-314/73736
E-Mail [12]
Kirstin Schäfer [13]
MAR 1.013
030-314/21182
E-Mail [14]
Dr. Melanie Stilz [15]
MAR 2.037
030-314/73363
E-Mail [16]
Guest lecturer

Werner Fischer [17]
E-Mail [18]
Student Assistants

Sarah Carvalho Lo Destro [19]
MAR 1.020
030-314/73353
E-Mail [20]
Michelle Dailey [21]
MAR 1.011
030-314/73365
E-Mail [22]
Janett Döring [23]
MAR 1.011
030-314/73365
E-Mail [24]
Christin Herrmann [25]
MAR 1.011
030-314/73365
E-Mail [26]
Sandra Kuriata [27]
MAR 1.011
030-314/73365
E-Mail [28]
Jennifer Messerknecht [29]
MAR 1.011
030-314/73365
E-Mail [30]
Paul Wunderlich [31]
MAR 1.011
030-314/73365
E-Mail [32]
External PhD Students
Petra Bürkle [33]
E-Mail [34]
Maren Ann-Kathrin Sauter [35]
E-Mail [36]
------ Links: ------

Zusatzinformationen / Extras

Quick Access:

Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe

Auxiliary Functions

Copyright TU Berlin 2008